Vigda i Södra Norrland
Denna databas är uppbyggd av register gjorda på kyrkoböckerna, oftast från mikrokort. På grund av svårlästa handstilar, skadade böcker m.m. så kan det ibland vara svårt att tolka informationen och det kan bli fel av andra orsaker. Därför skall denna databas ses som ett hjälpmedel och man skall alltid kolla uppgifterna mot originalkällan.

Sökningar görs normerat medans sökresultatet visas bokstavstroget förutom för adresser som visas normerat.
Om det står ett L efter datumet så betyder det att det är lysningsdatumet.
? betyder att det antingen är svårläst eller svårtolkat.

Antal poster i databasen: 62238
Sök

Datum
Mannens förnamn
Mannens efternamn
Kvinnans förnamn
Kvinnans efternamn

Sökmetod
Exakt Del av ord

Innehåll i databasen
Du är besökare
Counter
sedan 18 Aug 2003

Mail